Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  27.05.2020 14:13:01
Дата здійснення дії: 27.05.2020
Вид інформації:  Спростування
Повне найменування:  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕТОН КОМПЛЕКС"
Код за ЄДРПОУ:  04012164
Текст повідомлення: 

            ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕТОН КОМПЛЕКС», ідентифікаційний код 04012164 (надалі – Товариство), повідомляє, що річну інформацію емітента цінних паперів за 2019 рік, яка була розміщена в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 23.04.2020 о 18:39:02 та надана до НКЦПФР (дата та час прийняття: 2020-04-23 19:02:49, реєстраційний номер: 131910/010), а також  річну інформацію емітента цінних паперів за 2018 рік, яка була розміщена в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 30.04.2019 о 20:34:02 та надана до НКЦПФР (дата та час прийняття: 2019-04-30 20:37:08, реєстраційний номер: 120932/010) слід вважати недійсною та спростованою. Товариством 27.05.2020 року була виявлена помилка в фінансової звітності за 2018 та за 2019 роки, а саме: у  складі фінансових витрат 2019 року  було відображено відсотки за облігаціями, що мали бути нараховані за 4 квартал 2018 року і відповідно обліковані у 2018 році. Це призвело до заниження фінансових витрат у 2018 році і завищення тих же витрат у 2019 році. Одночасно це  призвело до заниження іншої поточної кредиторської заборгованості станом на 31.12.2018 року і завищення фінансового результату у 2018 року та заниженню фінансового результату у 2019 року. 27.05.2020 року Товариством було внесено  коригування і виправлення фінансової звітності за 2018 та 2019 роки. Виправлена річна інформація емітента цінних паперів за 2018 і за 2019 роки розміщена на власному сайті http://04012164.smida.gov.ua, повторно оприлюднена в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та відправлена до НКЦПФР 27.05.2020 року.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Директор  ТОВ «Бетон Комплекс»                                                                    Лобанов В.Ю.