Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 04012164
Тип інформації Реорганізація емітента
Дата виникнення 03/07/2004
Дата публікації 03/07/2004
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Завод залiзобетонних виробiв - 5"
Юридична адреса* м. Київ, вул. Резервна, 8
Керівник* Суруп Володимир Юрiйович - Глова правлiння
Контактна особа* Фiщук Вiкторiя Анатолiївна - Головний бухгалтер. Тел: (044) 430-20-69
E-mail* gdi5@ambernet.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Дата прийняття рішення про реорганізацію Дата Форма реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Опис змін, про які прийнято рішення Примітки
2004-07-03 5 Вiдкрите акцiонерне товариство "Завод залiзобетонних виробiв - 5" реорганiзується шляхом перетворення в товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 03.07.2004р.