Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


03.11.2003

Постанова № 650-КИ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 650-КИ

м. Київ

2003-11-03

Я, Уповноважена особа Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку, Начальник Управління Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку в місті Києві та Київській області Кучер Олег Валеріановий, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Завод залізобетонних виробів 5", місцезнаходження: вул. Резервна,8, м. Київ. 04074, ЄДРПОУ 04012164, р/р 26007200000924 в Подільському відділенні УСБ у м. Києві, тел. 430-20-01,

ВСТАНОВИВ:

відповідно до Акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 20 жовтня 2003 року № 646-КИ, складеного начальником відділу звітності відкритих акціонерних товариств Управління ДКЦПФР в місті Києві та Київській області Болтичевою Л.В., факт правопорушення ВАТ "Завод залізобетонних виробів 5", пов'язаний з порушенням вимог ст. 25 Закону України "Про цінні папери та фондову біржу" та п. 1.4 Положення про надання особливої інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 10.02.00 р. № 5 "Про затвердження Положення про надання особливої інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій", а саме: Ненадання особливої інформації за 2002 рік (інформація про зміни в персональному складі службових осіб емітента). На складання Акту про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Завод залізобетонних виробів 5" представник юридичної особи не з'явився, про що зроблено відповідну відмітку в Акті про правопорушення. Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Завод залізобетонних виробів 5" відбувся за участю представника юридичної особи - Пінчук Г.Б. (паспорт серія СН № 178289, виданий 29.06.1996 р. Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві), яка діяла на підставі довіреності від 03.11.03 р. № 06/842, та представників Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області - першого заступника начальника Управління Гаюка З.В. та начальника відділу правозастосування Кузьменко Л.В. До розгляду справи ВАТ "Завод залізобетонних виробів 5" письмових пояснень та зауважень не подавало. Згідно службової записки начальника відділу звітності відкритих акціонерних товариств Болтичевої Л.В. від 03.11.03 р. вх. № 708/21 ВАТ "Завод залізобетонних виробів 5" особливу інформацію щодо зміни в персональному складі службових осіб, що відбулася 12.12.02 р. до Управління ФР в м. Києві та Київській області не надавало. Враховуючи наведене та керуючись п. 14 ст. 8, ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", та п. 8.4, 18.3 "Правил яду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених Наказом ДКЦПФР від 09.01.97 р. № 2 (у редакції Рішення ДКЦПФР від 13.02.2001 р. № 27) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.03.2001 р. за № 243/5434,

ПОСТАНОВИВ:

1. За ненадання інформації накласти на ВАТ "Завод залізобетонних виробів 5" штраф у розмірі 10 (десять) неоподатковуваних МІНІМУМІВ доходів громадян. 2. Винести ВАТ "Завод залізобетонних виробів 5" розпорядження пр сунення порушень законодавства про цінні папери. 3. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в управлінні Державного казначейства за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111. код бюджетної класифікації 23030300, символ банку 101, протягом 15 днів з моменту отримання цієї Постанови. Копію платіжного документу направити до Управління ДКЦПФР в місті Києві та Київській області. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавством порядку.